تیم برنامه نویسی مجموعه پی استور
تیم برنامه نویسی مجموعه پی استور

تیم برنامه نویسی مجموعه پی استور

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم SFS در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم SFS در متلب قرار داده شده است. حل مسائل بهینه سازی و از جمله مسائل ریاضیات هوش مصنوعی مانند مسئله فروشنده دوره گرد یا TSP یکی از مهم ترین چالش های برنامه نویسان و دانشمندان کامپیوتر بوده است. از جمله روش هایی که می توان به کمک آن مسئله فروشنده دوره گرد را حل نمود، استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری من جمله الگوریتم جستجوی فراکتال تصادفی یا به اختصار SFS است. در ادامه درمورد حل مسئله با این الگوریتم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم SFS جستجوی فراکتال تصادفی در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم SFS جستجوی فراکتال تصادفی در متلب قرار داده شده است. یکی از رده بندی های NP_Complet در حوزه مسئله های بهینه سازی ترکیباتی مسئله 8 وزیر می باشد و الگوریتم جستجوس فراکتال تصادفی در این زمینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مسائل بهینه سازی مختلفی وجود دارند که می توانند به روش های مختلفی حل شوند که یکی از بهترین گزینه های موجود، استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری است و با استفاده از آن می توان مسئله ای مانند 8 وزیر یا  وزیر را حل نمود. در این سورس کد علاوه بر مسئله 8 وزیر حل مسئله n وزیر با با الگوریتم SFS در متلب (چند وزیر) قابل حل می باشد.

سورس کد الگوریتم جستجوی فراکتال تصادفی در متلب

در این بخش سورس کد الگوریتم جستجوی فراکتال تصادفی در متلب قرار داده شده است. الگوریتم فراکتال یکی از الگوریتم های فراابتکاری یا متاهیوریستیک (Metaheuristic Algorithm) است که با نام الگوریتم جستجوی فراکتال تصادفی (Stochastic Fractal Search) و مخفف الگوریتم SFS نیز شناخته می شود.

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم SA در پایتون

در این بخش حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم SA در پایتون قرار داده شده است. مسئله فروشنده دوره گرد از جمله مسائل ریاضیات می باشد که قابل حل به روش‌های مختلفی است. اما از جمله مهم ترین روش هایی که می توان با استفاده از آن مسائل بهینه سازی نظیر مسئله فروشنده دوره گرد یا Travelling salesman problem که به اختصار TSP نامیده می شود را حل نمود، الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است. الگوریتم شبیه سازی تبرید یا SA یکی از الگوریتم های متاهیورستیک است که با استفاده از آن می توان مسئله فروشنده دوره گرد را حل نمود. در ادامه درمورد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم SA در پایتون بیشتر صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم SA در پایتون

در این بخش حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم SA در پایتون قرار داده شده است. مسائل بهینه سازی مختلفی وجود دارند که می توانند به روش های مختلفی حل شوند. یکی از بهترین گزینه های موجود، استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری است که با استفاده از آن می توان مسئله ای مانند 8 وزیر یا  وزیر را حل نمود. از جمله الگوریتم های فرا ابتکاری که قدرت بالایی در این زمینه دارد، می توان به الگوریتم SA یا الگوریتم تبرید شبیه سازی شده اشاره کرد.

یکی از رده بندی های NP_Complet در حوزه مسئله های بهینه سازی ترکیباتی مسئله 8 وزیر می باشد و الگوریتم تبرید شبیه سازی شده simulated annealing در هوش مصنوعی در این زمینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این سورس کد علاوه بر مسئله 8 وزیر حل مسئله n وزیر با با الگوریتم SA در پایتون (چند وزیر) در اختیار شما قرار می گیرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در پایتون

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در پایتون قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم SA یا تبرید شبیه سازی شده است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم SA تبرید شبیه سازی شده در متلب

در این بخش سورس کد تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم SA تبرید شبیه سازی شده در متلب قرار داده شده است. درخت پوشای مینیمم درختی است از زیر مجموعه ای از گراف G که تمام رأس ها با حداقل تعداد ممکن لبه ها پوشیده شده است. از این رو، در درخت پوشای مینیمم حلقه ای وجود ندارد و همچنین نمی تواند قطع باشد. با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می توان، درخت پوشای مینیمم را تعیین نمود. یکی از این الگوریتم ها SA یا الگوریتم شبیه سازی تبرید می باشد که سورس کد کامل آن در این بخش آورده شده است.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم SA یا تبرید شبیه سازی شده است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه TS در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم TS یا جستجوی ممنوعه است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم PSO در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم PSO در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم PSO یا ازدحام ذرات است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

در این بخش سورس کد تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. درخت پوشای مینیمم درختی است از زیر مجموعه ای از گراف G که تمام رأس ها با حداقل تعداد ممکن لبه ها پوشیده شده است. از این رو، در درخت پوشای مینیمم حلقه ای وجود ندارد و همچنین نمی تواند قطع باشد. با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می توان، درخت پوشای مینیمم را تعیین نمود. یکی از این الگوریتم ها GPC یا الگوریتم ساخت اهرام جیزه می باشد که سورس کد کامل آن در این بخش آورده شده است.

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC در پایتون

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC در پایتون قرار داده شده است. مسئله فروشنده دوره گرد و حل آن از جمله مواردی است که می توان به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری انجام داد. الگوریتم های متاهیورستیک که برای مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها الگوریتم GPC یا همان Giza Pyramids Construction می باشد و برای حل مسئله TSP یا همان فروشنده دوره گرد استفاده می شود. توضیحات بیشتر درمورد این سورس کد در ادامه داده شده است.

keyboard_arrow_up