تیم برنامه نویسی مجموعه پی استور
تیم برنامه نویسی مجموعه پی استور

تیم برنامه نویسی مجموعه پی استور

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. مسئله فروشنده دوره گرد و حل آن از جمله مواردی است که می توان به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری انجام داد. الگوریتم های متاهیورستیک که برای مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها الگوریتم GPC یا همان Giza Pyramids Construction می باشد و برای حل مسئله TSP یا همان فروشنده دوره گرد استفاده می شود. توضیحات بیشتر درمورد این سورس کد در ادامه داده شده است.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک GA در متلب

در این بخش حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک GA در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی و حل آن یکی از مواردی است که می توان در آن از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک استفاده نمود. حل مسئله کوله پشتی برای بهینه سازی مسائل مختلف NP-Hard مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از سورس کد در سایر مسائل بهینه سازی می توان مدل و تابع هزینه آن را منطبق بر مسئله کرد و از آن سود برد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی و حل آن یکی از مواردی است که می توان در آن از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک استفاده نمود. حل مسئله کوله پشتی برای بهینه سازی مسائل مختلف NP-Hard مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از سورس کد در سایر مسائل بهینه سازی می توان مدل و تابع هزینه آن را منطبق بر مسئله کرد و از آن سود برد.

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم ساخت اهرام جیزه GPC در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم ساخت اهرام جیزه GPC در متلب قرار داده شده است. برای حل مسئله 8 وزیر و یا n وزیر می توان از روش های مختلفی استفاده نمود که یکی از آن ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک می باشد.  الگوریتم GPC یا ساخت اهرام جیزه از جمله الگوریتم هایی است که در حل مسائل مختلف از جمله 8 وزیر کاربرد دارد که در ادامه درمورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

سورس کد الگوریتم ساخت اهرام جیزه در پایتون

در این بخش سورس کد الگوریتم ساخت اهرام جیزه در پایتون قرار داده شده است. این سورس کد در محیط پایتون 3.10 نوشته شده است. الگوریتم ساخت اهرام جیزه یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری است که به اختصار GPC نامیده می شود. الگوریتم Giza Pyramids Construction با الهام گرفتن از باستان یا گذشته طراحی شده است و که در ادامه بیشتر درمورد آن توضیح خواهیم داد.

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم شبیه سازی تبرید SA در متلب

در این بخش سورس کد حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم شبیه سازی تبرید SA در متلب قرار داده شده است. برای حل مسئله 8 وزیر و یا n وزیر می توان از روش های مختلفی استفاده نمود که یکی از آن ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک می باشد.  الگوریتم SA یا شبیه سازی تبرید از جمله الگوریتم هایی است که در حل مسائل مختلف از جمله 8 وزیر کاربرد دارد که در ادامه درمورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم جستجوی هارمونی در پایتون

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم جستجوی هارمونی در پایتون قرار داده شده است. الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search که به اختصار به آن HS نیز گفته می شود، یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری مبتنی بر طبیعت است که با استفاده از فرآیند موسیقایی جستجو، برای حالت کامل هماهنگی، مفهوم‌سازی شده است. این الگوریتم کاربردهای فراوانی دارد که یکی از آن ها حل مسئله فروشنده دوره گرد Traveling Salesman Problem یا همان TSP می باشد.

سورس کد الگوریتم ساخت اهرام جیزه در متلب

در این بخش سورس کد الگوریتم ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است.  الگوریتم ساخت اهرام جیزه (Giza Pyramids Construction) یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک (Meta Heuristic Algorithms) است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران داده و برنامه نویسان قرار گرفته است. این سورس کد در متلب نوشته شده است و هم اکنون آماده دریافت می‌باشد.

سورس کد الگوریتم جستجوی هارمونی در پایتون

سورس کد الگوریتم جستجوی هارمونی در پایتون Python عنوان محصولی است که در این بخش به توضیح آن می پردازیم. الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search با نام اختصاری HS، یکی از الگوریتم های متاهیوریستیک مبتنی بر طبیعت است که با استفاده از فرآیند موسیقایی جستجو، برای حالت کامل هماهنگی، مفهوم‌سازی شده است. الگوریتم HS، از روش جستجوی تصادفی استفاده می‌کند تا راه حل‌های بهتری برای مسائل بهینه سازی ارائه کند.

سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم جستجوی هارمونی در متلب

الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search یا HS، یکی از الگوریتم های متاهیوریستیک مبتنی بر طبیعت است که با استفاده از فرآیند موسیقایی جستجو، برای حالت کامل هماهنگی، مفهوم‌سازی شده است. از این الگوریتم می توان برای حل مسئله فروشنده دوره گرد Traveling Salesman Problem یا همان TSP استفاده کرد.

سورس کد الگوریتم جستجوی هارمونی در متلب

در این بخش سورس کد الگوریتم جستجوی هارمونی در متلب قرار داده است. الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search با نام اختصاری HS، یکی از الگوریتم های متاهیوریستیک مبتنی بر طبیعت است که با استفاده از فرآیند موسیقایی جستجو، برای حالت کامل هماهنگی، مفهوم‌سازی شده است. الگوریتم HS، از روش جستجوی تصادفی استفاده می‌کند تا راه حل‌های بهتری برای مسائل بهینه سازی ارائه کند.

سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم گرگ خاکستری در پایتون

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم گرگ خاکستری در پایتون Python قرار داده شده است. مسئله فروشنده دوره‌گرد Traveling Salesman Problem که به اختصار TSP نامیده می شود یکی از مسائل بسیار مهم و پرکاربرد در علوم کامپیوتر است.

در مسئله  TSP تعدادی شهر داریم که فروشنده دوره گرد بایستی از یکی از شهرها شروع کند و به هر کدام از این شهرها فقط یک بار سفر کند و دوباره به شهر اول برگردد و هدف پیمایش شهر ها با کمترین هزینه است. برای حل مسئله فروشنده دوره گرد می توان از الگوریتم های متاهیوریستیک استفاده کرد. در این بخش مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم متاهیوریستیک گرگ خاکستری Gray Wolf Optimizer یا GWO در پایتون حل شده و سورس کد آن موجود می باشد.

keyboard_arrow_up