مرتضی نصیر اقدم

الگوریتم ای استار *A — راهنمای جامع همراه با مثال

الگوریتم *A ای استار — راهنمای جامع همراه با مثال

در این بخش از آموزش های درس هوش مصنوعی به الگوریتم *A می رسیم. در این آموزش الگوریتم جستجوی ای استار را همراه با مثال و چگونگی پیمایش آموزش خواهیم داد. الگوریتم A Star که معمولاً با نماد *A نمایش داده می شود، جزو یکی از الگوریتم های جستجو است. در...


مطالعه کنید
الگوریتم جستجوی عرضی Breadth First Search — راهنمای جامع همراه با مثال

الگوریتم جستجوی عرضی Breadth First Search — راهنمای جامع همراه با مثال

در این بخش از آموزش های درس هوش مصنوعی به الگوریتم جستجوی عرضی Breadth first search یا همان الگوریتم BFS می رسیم. در این آموزش الگوریتم جستجوی عرضی را همراه با مثال و چگونگی پیمایش آموزش خواهیم داد. این الگوریتم که به اختصار BFS نامیده می شود، جزو الگوریتم های...


مطالعه کنید
الگوریتم جستجوی عمقی Depth First Search — راهنمای جامع همراه با مثال

الگوریتم جستجوی عمقی Depth First Search — راهنمای جامع همراه با مثال

در این بخش از آموزش های درس هوش مصنوعی به الگوریتم جستجوی عمقی Depth First Search می رسیم. در این آموزش الگوریتم جستجوی عمقی را همراه با مثال و چگونگی پیمایش آموزش خواهیم داد و دو الگوریتم جستجوی عمق محدود و تکراری را برای حل مشکل جستجوی عمقی به طور کامل...


مطالعه کنید
انواع روش های جستجو در هوش مصنوعی — آشنایی با تکنیک های جستجو

انواع روش های جستجو در هوش مصنوعی — آشنایی با تکنیک های جستجو

در ادامه مباحث مربوط به هوش مصنوعی به شناخت انواع روش های جستجو در هوش مصنوعی می رسیم. قبل از این آموزش حتماً فضای جستجو در الگوریتم را مطالعه کنید چون پیش نیاز این آموزش است و برای درک درست این آموزش لازم است. پس با ادامه آموزش های هوش مصنوعی...


مطالعه کنید
فضای جستجو در الگوریتم — بررسی فضای حالات 2 مسئله معروف

فضای جستجو در الگوریتم — بررسی فضای حالات 2 مسئله معروف

معمولاً چالش عمده در فرآیند حل یک مسئله شناخت صحیح از فضای جستجوی آن مسئله و انتخاب یک استراتژی برای جستجوی در آن فضا می باشد. قبل از پرداختن به استراتژی های جستجو اول باید درک درستی از فضای جستجو داشته باشیم. پس با این مقاله آموزشی با ما همراه...


مطالعه کنید
keyboard_arrow_up