پاورپوینت شبکه سیار موردی Manet

یک شبکه­ سیار موردی  Mobile Ad hoc network شامل مجموعه‌ای از گره‌های توزیع‌ شده است که بدون هیچ زیر‌ساخت یا مدیریت مرکزی، یک شبکه­ موقت را تشکیل می‌دهند. این پاورپوینت در 14 اسلاید در قالب ppt. یا pptx. با قابلیت ویرایش و توضیحات اضافی برای برخی صفحات در قالب Note برای ارائه درسی در مورد شبکه آماده دانلود می باشد.

الگوریتم‌های مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی

مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی عنوان موضوعی است که در این پست به آن پرداخته شده است. شبکه های سیار موردی نمونه ای از شبکه های ادهاک Adhoc یا همان موردی است که در آن گره ها قابلیت حرکت را دارند. در این نوع شبکه ها گره ها می توانند آزادانه به هر جهت حرکت کنند. گرچه این ویژگی بسیار مفید است و مزایای زیادی به همراه دارد ولی به دلیل متحرک بودن گره ها، مسیریابی در این نوع شبکه ها، همیشه با مشکل مواجه است.

مسیریابی با الگوریتم جستجوی گرانشی (داکیومنت مسیریابی مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی)

یکی از الگوریتم های جستجوی محلی، الگوریتم جستجوی گرانشی است که برای مسائل گسسته نیز کارایی دارد. الگورتم جستجوی گرانشی یک رهیافت جدید برای حل مسائل بهینه‌سازی است. این الگوریتم که با الهام از قانون گرانش طبیعت، پیشنهادشده است؛ یک روش جدید از دسته الگوریتم‌های جستجوی ابتکاری است. در این الگوریتم عامل‌های جستجو، اجرامی هستند که با توجه به نیروی جاذبه‌ای که از سایر اجرام به آن‌ها وارد می‌شود، درکی از فضای جستجو پیدا می‌کنند و با توجه به این درک به جستجوی فضای اطراف خود می‌گردند.

مدل سازی ترافیک مبتنی بر زنجیره مارکوف در شبکه های سیار موردی

مدل سازی زنجیره مارکوف markov chain عنوان موضوعی است که در این پست به آن پرداخته می شود. مدل سازی زنجیره مارکوف یک سیستم ریاضی است که در آن انتقال از یک حالت به حالت دیگر صورت می‌گیرد که البته تعداد این حالات قابل شمارش است. زنجیره مارکوف یک فرایند تصادفی بدون حافظه‌است بدین معنی که توزیع احتمال شرطی حالت بعد تنها به حالت فعلی بستگی دارد و به وقایع قبل از آن وابسته نیست.

بهینه سازی مسیریابی در شبکه های سیار موردی با استفاده از الگوریتم های ترکیبی مبتنی بر دلیوج

شبکه های سیار موردی، نوع خاصی از شبکه های کامپیوتری هستند که هیچ نوع زیر ساخت از قبل تعریف شده ای ندارند. در این نوع شبکه ها گره ها می توانند آزادانه به هر جهت حرکت کنند. گرچه این ویژگی بسیار مفید است و مزایای زیادی به همراه دارد ولی به دلیل متحرک بودن گره ها، مسیریابی در شبکه های سیار موردی (MANET)، همیشه با مشکل مواجه است.

پروتکل های آگاه از کیفیت سرویس در شبکه های موردی

در شبکه های سیار موردی بدلیل تحرک گره ها اتصال لینک بین دو گره در هر زمان میسر نیست. بنابراین پروتکل های مسیریابی در این نوع شبکه ها با چالش های فراوانی روبرو هستند. پروتکل های آگاه از کیفیت سرویس با در نظر گرفتن معیارهای مختلفی از جمله تاخیر، شکست لینک، تعداد بسته های از دست رفته و تحویل داده شده، پهنای باند و … در صدد افزایش معیارهای کارایی در شبکه های موردی استفاده می شود.

مدل سازی مبتنی بر زنجیره های مخفی مارکوف در شبکه های سیار موردی

در این سمینار ما به تشریح مفهوم زنجیره های مارکوف در مدل سازی شبکه های سیار موردی می پردازیم و در ادامه،  مدل سازی ترافیک داده برای بسته های از دست رفته و رسیده، اتصال لینک بین گره ها، طول عمر زمانی لینک و مدل سازی عمر زمانی مسیر و پایداری توپولوژی را با توجه به نوع پروتکل و نوع حرکت گره ها، مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهیم داد.