امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری | چشم انداز و انواع حملات آن

امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری
امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتریدر این پست در مورد امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری و چشم انداز و انواع حملات در شبکه های کامپیوتری بحث می شود. در ادامه امنیت به عنوان یکی از الزامات شبکه مورد بحث قرار می گیرد.مقدمه ما در عصری زندگی می کنیم که اطلاعات در آن حرف اول را می زند. اهمیت حفاظت و نگهداری از اطلاعات به عنوان اصلی مهم و گریزناپذیر در زندگی امروزی به حدی مطرح است که می توان گفت که اطلاعات، دارایی با ارزشی مانند سایر دارایی هایمان می باشد و ما مکلف به حفظ و...
ادامه مطلب

شبکه های خودرویی

شبکه های خودرویی
معرفی شبکه های بین خودرویی ونت VANET (شبکه های خودرویی) شبکه های خودرویی یا ونت (Vehicular ad hoc network) یک تکنولوژی است که در آن از وسایل نقلیه متحرک به عنوان گره (شبکه) در یک شبکه برای ساختن یک شبکه موبایل استفاده می‌شود. ونت هر ماشینی را به یک روتر بی سیم یا گره (شبکه) افراز می‌کند و به آنها در فواصل ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر امکان ارتباط با یکدیگر را می‌دهد و در عوض یک شبکه با ابعاد گسترده تشکیل می‌دهد.تاریخچه شبکه های خودرویی قبل از پرداختن به آموزش VANET یا شبکه های ادهاک خودرویی ، شاید...
ادامه مطلب