ترجمه روان مقاله

ترجمه - پی استور - ترجمه مفهومی - فروشگاه پی استور - ترجمه مفهومی مقاله
ترجمه روان مقاله در هر زبان برای ترجمه روان مقاله مشکلاتی وجود دارد. همانطور که می دانید اکثر مقالات معتبر دنیا به زبان انگلیسی منتشر می شود. مولفان و نویسندگان این مقالات صرفاً افراد انگلیسی زبان نیستند و با فرهنگ ها و قومیت های مختلف و زبان ها و گویش های مخلف هستند. مفهوم یک جمله در یک فرهنگ با ترجمه دقیق کلمات آن بدست نمی آید. مثلاً قرار باشد یک جک قرانسوی را عیناً به فارسی ترجمه کنیم شاید کاملاً بی معنی و بی محتوا بظر بیاید ولی همین جک در زبان فرانسوی شاید بهترین مفهوم...
ادامه مطلب
برچسب ها:

ترجمه مقاله A COMPRESSION-BASED TEXT STEGANOGRAPHY METHOD

روش پنهان نگاری متن
روش پنهان نگاری متن روش پنهان نگاری متن یک روش برای مخفی کردن اطلاعات متنی در تصاویر می باشد. مقاله این ترجمه در اینجا قابل دسترسی است و ترجمه چکیده در زیر آمده است. ترجمه مقاله A compression-based text steganography method یا روش پنهان نگاری متن توسط کارشنان پی استور مورد تایید است. شرکت پی استور کیفیت محتوا را تضمین می کند.چکیده: در این تحقیق، ‌مسائل ظرفیت و امنیت پنهان نگاری متن باعث بهبود ارائه رویکرد جدید میشود. به این منظور، روش پنهان نگاری متن از فشرده سازی داده های پیشنهادی...
ادامه مطلب