اشاره گرها در برنامه نویسی

اشارگرها و ارجاع‌ها در ++C

ارجاع‌ ها و اشاره گر ها در ++C

در اين جلسه به مبحث ارجاع‌ ها و اشاره گر ها در ++C می‌رسیم. بطور کلی در این جلسه با اشاره‌گرها و نحوه کار با آدرس‌های حافظه، ارجاع‌ها، عملگرهای new و delete، آرايه‌ای از اشاره‌گرها، اشاره‌گری به اشاره‌گر ديگر، اشاره‌گر به توابع و آرايه‌های پويا آشنا خواهیم شد. انتظار می رود...


مطالعه کنید
keyboard_arrow_up