امین جلیل زاده
امین جلیل زاده

امین جلیل زاده

تکنیک های تبادل و الگوهای انتشار اطلاعات با توجه به پروتکل های مسیریابی در شبکه های خودرویی

88,000 تومان

شبکه های سیار موردی، نوع خاصی از شبکه های کامپیوتری هستند که هیچ نوع زیر ساخت از قبل تعریف‌شده‌ای ندارند. در این نوع شبکه ها گره ها می توانند آزادانه به هر جهت حرکت کنند. شبکه های خودرویی موردی، نمونه ای از شبکه های سیار موردی هستند. در شبکه‌های خودرویی، خودرو ها گره های متحرک هستند و با یکدیگر ارتباط دارند. این ارتباط می تواند به دو صورت، ارتباط خودرو به خودرو و ارتباط با زیرساخت کنار جاده ای انجام پذیرد. یک شبکه خودرویی متشکل از وسیله های خودرویی و زیرساخت های شبکه است.

الگوهای انتشار اطلاعات با توجه به پروتکل های مسیریابی در شبکه های خودرویی

88,000 تومان

شبکه های سیار موردی نوع خاصی از شبکه ها می باشند که درآنها هیچ زیر ساختار شبکه از پیش تعریف شده ای وجود ندارد و گره های حاضر همزمان با اینکه میزبان محسوب می شوند برای تحویل بسته های سایر گره ها نقش مسیریاب را ایفا می کنند.در این شبکه ها ارتباط بین دو گره از طریق تکنولوژی بی سیم صورت می گیرد و اگر دو گره مبدا و مقصد در برد رادیویی یکدیگر نباشند ، مبدا بسته را به یک گره میانی تحویل می دهد تا او مسئولیت تحویل بسته را عهده دار شود.

مدیریت توپولوژی بر اساس روش های خوشه بندی در شبکه های حس گر بی سیم

88,000 تومان

خوشه بندی در شبکه های حس گر یکی از چالش های مهم در زمینه افزایش طول عمر و معیارهای کارایی شبکه حسگر بی سیم می باشد در این سمینار به بررسی روش های خوشه بندی در شبکه های حس گر پرداخته شده است.

پیاده سازی الگوریتم راند رابین (Round Robin) در سی پلاس پلاس (C++)

18,000 تومان

الگوریتم راند رابین round robin یکی از قدیمی‌ترین، ساده‌ترین و عادلانه‌ترین و همچنین پرکاربردترین الگوریتم‌های زمانبندی است که مخصوص سیستم‌های اشتراک زمانی طراحی شده است. در این روش تمام فرآیندها اولویت یکسانی دارند و پس از آنکه هر فرآیند پردازنده را در اختیار گرفت یک کوانتوم زمانی داده می‌شود.

ترجمه مقاله روش پنهان نگاری متن مبتنی بر فشرده سازی

18,000 تومان

به خاطر استفاده از داده های متنی در پنهان نگاری، الگوریتم فشرده سازی داده ها باید بدون کسر اطلاعات باشد. در نتیجه، الگوریتم فشرده سازی داده ای LZW به خاطر کاربرد متداول آن در آثار و نسبت فشرده سازی قابل توجه انتخاب می شود.

keyboard_arrow_up