متلب MATLAB از ترکیب دو واژه ماتریس (MATrix) و آزمایشگاه (LABoratory) تشکیل یافته است. زبان برنامه‌نویسی متلب در ابتدا توسط ناسا (سازمان فضایی آمریکا) استفاده می‌شد. اما حالا بسیاری از توسعه‌دهندگان برای حل مسائل ریاضی و مهندسی از متلب استفاده می‌کنند. پایه زبان متلب بر اساس زبان سی C نوشته شده است. در پی استور مجموعه ای از سورس کدهای آماده، پروژه‌های دانشگاهی و فیلم آموزشی در مورد متلب Matlab وجود دارد که لیست این محصولات را در ادامه مشاهده می کنید.

 

با کدهای آماده Matlab، درک پیاده سازی مفاهیم برنامه نویسی بسیار آسان خواهد بود.

برای دانلود سورس کدهای آماده متلب بر روی محصولات زیر کلیک کنید.

تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم SA تبرید شبیه سازی شده در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم SA تبرید شبیه سازی شده در متلب قرار داده شده است. درخت پوشای مینیمم درختی است از زیر مجموعه ای از گراف G که تمام رأس ها با حداقل تعداد ممکن لبه ها پوشیده شده است. از این رو، در درخت پوشای مینیمم حلقه ای وجود ندارد و همچنین نمی تواند قطع باشد. با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می توان، درخت پوشای مینیمم را تعیین نمود. یکی از این الگوریتم ها SA یا الگوریتم شبیه سازی تبرید می باشد که سورس کد کامل آن در این بخش آورده شده است.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم SA یا تبرید شبیه سازی شده است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه TS در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم TS یا جستجوی ممنوعه است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم PSO در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم PSO در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم PSO یا ازدحام ذرات است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. درخت پوشای مینیمم درختی است از زیر مجموعه ای از گراف G که تمام رأس ها با حداقل تعداد ممکن لبه ها پوشیده شده است. از این رو، در درخت پوشای مینیمم حلقه ای وجود ندارد و همچنین نمی تواند قطع باشد. با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می توان، درخت پوشای مینیمم را تعیین نمود. یکی از این الگوریتم ها GPC یا الگوریتم ساخت اهرام جیزه می باشد که سورس کد کامل آن در این بخش آورده شده است.

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. مسئله فروشنده دوره گرد و حل آن از جمله مواردی است که می توان به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری انجام داد. الگوریتم های متاهیورستیک که برای مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها الگوریتم GPC یا همان Giza Pyramids Construction می باشد و برای حل مسئله TSP یا همان فروشنده دوره گرد استفاده می شود. توضیحات بیشتر درمورد این سورس کد در ادامه داده شده است.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک GA در متلب

49,000 تومان

در این بخش حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک GA در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی و حل آن یکی از مواردی است که می توان در آن از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک استفاده نمود. حل مسئله کوله پشتی برای بهینه سازی مسائل مختلف NP-Hard مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از سورس کد در سایر مسائل بهینه سازی می توان مدل و تابع هزینه آن را منطبق بر مسئله کرد و از آن سود برد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی و حل آن یکی از مواردی است که می توان در آن از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک استفاده نمود. حل مسئله کوله پشتی برای بهینه سازی مسائل مختلف NP-Hard مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از سورس کد در سایر مسائل بهینه سازی می توان مدل و تابع هزینه آن را منطبق بر مسئله کرد و از آن سود برد.

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم ساخت اهرام جیزه GPC در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم ساخت اهرام جیزه GPC در متلب قرار داده شده است. برای حل مسئله 8 وزیر و یا n وزیر می توان از روش های مختلفی استفاده نمود که یکی از آن ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک می باشد.  الگوریتم GPC یا ساخت اهرام جیزه از جمله الگوریتم هایی است که در حل مسائل مختلف از جمله 8 وزیر کاربرد دارد که در ادامه درمورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم شبیه سازی تبرید SA در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم شبیه سازی تبرید SA در متلب قرار داده شده است. برای حل مسئله 8 وزیر و یا n وزیر می توان از روش های مختلفی استفاده نمود که یکی از آن ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک می باشد.  الگوریتم SA یا شبیه سازی تبرید از جمله الگوریتم هایی است که در حل مسائل مختلف از جمله 8 وزیر کاربرد دارد که در ادامه درمورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

سورس کد الگوریتم ساخت اهرام جیزه در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد الگوریتم ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است.  الگوریتم ساخت اهرام جیزه (Giza Pyramids Construction) یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک (Meta Heuristic Algorithms) است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران داده و برنامه نویسان قرار گرفته است. این سورس کد در متلب نوشته شده است و هم اکنون آماده دریافت می‌باشد.

سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم جستجوی هارمونی در متلب

49,000 تومان

الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search یا HS، یکی از الگوریتم های متاهیوریستیک مبتنی بر طبیعت است که با استفاده از فرآیند موسیقایی جستجو، برای حالت کامل هماهنگی، مفهوم‌سازی شده است. از این الگوریتم می توان برای حل مسئله فروشنده دوره گرد Traveling Salesman Problem یا همان TSP استفاده کرد.

سورس کد الگوریتم جستجوی هارمونی در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد الگوریتم جستجوی هارمونی در متلب قرار داده است. الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search با نام اختصاری HS، یکی از الگوریتم های متاهیوریستیک مبتنی بر طبیعت است که با استفاده از فرآیند موسیقایی جستجو، برای حالت کامل هماهنگی، مفهوم‌سازی شده است. الگوریتم HS، از روش جستجوی تصادفی استفاده می‌کند تا راه حل‌های بهتری برای مسائل بهینه سازی ارائه کند.

سورس کد مسئله 8 وزیر با الگوریتم رقابت استعماری در متلب

39,000 تومان

برای حل مسئله 8 وزیر یا همان n وزیر روش های متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد. از جمله روش هایی که می‌توان در این جهت استفاده کرد، الگوریتم های فرا ابتکاری می‌باشد. الگوریتم های فرا ابتکاری پتانسیل این را دارند که مسائل سخت را که نمی‌توان با ریاضیات حل کرد، به راحتی حل نمود. یکی از روش هایی که برای حل مسئله 8 وزیر مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از الگوریتم رقابت استعماری یا به اختصار ICA است.

مسئله 8 وزیر یک معمای ریاضی و شطرنجی است که برای حل آن می‌بایست از هوش مصنوعی بهره برد. در این مسئله 8 وزیر باید در یک صفحه شطرنج 8 در 8 به گونه ای قرار گیرد که هیچ وزیری یکدیگر را مورد حمله قرار ندهند یا به عبارتی هیچکدام زیر ضرب دیگری نباشد. در ادامه درمورد سورس کد مسئله 8 وزیر با الگوریتم رقابت استعماری در متلب بیشتر توضیح خواهیم داد.

سورس کد مسئله 8 وزیر با الگوریتم PSO در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد مسئله 8 وزیر با الگوریتم PSO در متلب قرار گرفته شده است. از جمله روش هایی که می توان برای حل مسئله 8 وزیر استفاده کرد می توان به استفاده از الگوریتم های متاهیورستیک یا فرا ابتکاری اشاره کرد. الگوریتم PSO یا ازدحام ذرات یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری مبتنی بر هوش ازدحامی است و با استفاده از آن می توان مسئله 8 وزیر را حل کرد، که در ادامه توضیحات بیشتری درباره آن خواهیم داد.