سورس کد بازی سودوکو (Sudoku) در سی شارپ C#

سورس کد بازی سودوکو در microsoft virtual studio 2013 نوشته شده است و توسط کارشناسان پی استور تست و اجرا شده است. پروژه بازی سودوکو دارای سورس کد واضح می باشد و یک پروژه عالی برای تحقیق در برنامه نویسی برای دانشجویان و علاقمندان می باشد.

پیاده سازی الگوریتم a star در بازی maze برای یافتن کوتاهترین مسیر در C#

الگوریتم Astar در بازی Maze در#C عنوان محصولی است که در این بخش قرار داده شده است. الگوریتم Astar برای یافتن کوتاهترین مسیر در بازی Maze مورد استفاده قرار گرفته است.  در علوم کامپیوتر، الگوریتم *A یک الگوریتم کامپیوتری است که به طور وسیع در پیمایش گراف و یافتن مسیر بین دو نقطه که گره نامیده می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.