شبیه سازی شکار در الگوریتم بهینه سازی وال یا نهنگ WOA در متلب

18,000 تومان

در این پست سورس کد شبیه سازی شکار در الگوریتم بهینه سازی وال یا نهنگ WOA در متلب قرار داده شده است. بسیاری از کدهایی که در سایت های مختلف قرار دارد بر اساس توابع تست الگوریتم بهینه سازی نهنگ را توضیح و تشریح می دهند. برای اینکه مسئله بهینه سازی نهنگ واضح و بصورت گرافیکی در طول اجرای الگوریتم بدرستی نشان داده شود از یک دسته یا طعمه فرضی استفاده کردیم و در هر تکرار وال ها به طعمه نزدیک و نزدیکتر می شوند.

شبیه سازی شکار در الگوریتم گرگ خاکستری GWO در متلب

22,000 تومان

بسیاری از کدهایی که در سایت های مختلف قرار دارد بر اساس توابع تست الگوریتم گرگ خاکستری را توضیح و تشریح می دهند. برای اینکه مسئله الگوریتم گرگ خاکستری واضح و بصورت گرافیکی در طول اجرای الگوریتم حمله گرگ ها بدرستی نشان داده شود از یک طعمه فرضی استفاده کردیم و در هر تکرار گرگ ها به طعمه نزدیک و نزدیکتر می شوند.

آموزش الگوریتم K نزدیکترین همسایه KNN

20,000 تومان

روش K نزدیک‌ترین همسایه نزدیک K Nearest Neighbors یا (KNN) یک روش یادگیری موردی ‌است و از جمله ساده‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌باشد. در این الگوریتم یک نمونه با رای اکثریت از همسایه‌هایش دسته‌بندی می‌شود. K یک مقدار مثبت صحیح و عموماً کوچک است.

سورس کد الگوریتم شعله پروانه MFO در متلب

22,000 تومان

سورس کد الگوریتم شعله پروانه MFO در متلب عنوان مطلبی است که در این پست به آن پرداخته شده است. الگوریتم شعله پروانه یا الگوریتم Moth-flame optimization algorithm که به اختصار الگوریتم MFO نیز نامیده می شود یکی از الگوریتم های بهینه سازی و فراابتکاری است که از رفتار پروانه ها در کنار شعله یا آتش روشی برای حل مسئله پیدا می کند.

پاورپوینت الگوریتم جستجوی گرانشی GSA

30,000 تومان

الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm یا به اختصار GSA یک الگوریتم بهینه سازی جدید بر اساس قانون گرانشی است. این الگوریتم بر اساس قانون گرانش نیوتن است. هر ذره در جهان ذره دیگر را با نیرویی که رابطه مستقیم با ضرب جرم آن‌ها و رابطه معکوس با مربع فاصله بین آن‌ها دارد به‌طرف خود جذب می‌کند.

سورس کد الگوریتم زنبور عسل در متلب

28,000 تومان

سورس کد الگوریتم زنبور عسل در متلب عنوان موضوعی است که در این پست به آن پرداخته شده است. الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (Artificial bee colony algorithm) یا ABC یک الگوریتم بهینه سازی بر اساس هوش جمعی و رفتار هوشمندانه جمعیت زنبور عسل است.

سورس کد الگوریتم ازدحام ذرات PSO گرافیکی در متلب

22,000 تومان

سورس کد الگوریتم ازدحام ذرات PSO گرافیکی در متلب عنوان موضوعی است که در این پست به آن پرداخته شده است. این الگوریتم با نام Particle Swarm Optimization Algorithm یا الگوریتم PSO نیز نامیده می شود. در این مجموعه سعی می کنیم تا جزئیات بهتری از شبیه ساز الگوریتم ازدحام ذرات PSO در GUI متلب ارائه دهیم.

سورس کد الگوریتم ازدحام ذرات PSO در متلب

18,000 تومان

الگوریتم ازدحام ذرات PSO در متلب عنوان موضوعی است که در این پست به آن پرداخته شده است. این الگوریتم با نام Particle Swarm Optimization Algorithm یا الگوریتم PSO نیز نامیده می شود. در این مجموعه سعی می کنیم تا جزئیات بهتری از سورس کد الگوریتم ازدحام ذرات PSO در متلب ارائه دهیم.

سورس کد الگوریتم کلونی مورچه پیوسته در متلب

18,000 تومان

الگوریتم کلونی مورچه پیوسته در متلب عنوان موضوعی است که در این پست به آن پرداخته شده است. این الگوریتم با نام Ant Colony Optimization Continuous یا الگوریتم ACOR نیز نامیده می شود. در این مجموعه سعی می کنیم تا جزئیات بهتری از سورس کد الگوریتم کلونی مورچه پیوسته ACOR در متلب ارائه دهیم.