رایانش ابری : مطالعه تجربی تامین تطبیق پذیر منابع در ابر

28,000 تومان

رایانش ابری، مقیاس پذیری پویای منابع را برای سیستم‌های آنلاین امکان پذیر می‌سازد. این ویژگی‌، یکی از ویژگی‌های کلیدی است که ابر را از محاسبات سنتی متفاوت می‌کند. به هر حال مقدار دهی اولیه یک ماشین مجازی جدید در ابر یک کار فوری و آنی نیست. پلت فرم‌هایی که ابر را میزبانی می‌کنند، در تخصیص منابع سخت افزار تاخیر زیادی دارند.