[pardakht_delkhah]

در این قسمت می توانید هزینه خدمات سفارشی خود را با مبلغ مورد نظر پرداخت نمایید. توجه داشته باشید قبل از هرگونه ثبت سفارش و پرداخت هزینه با مدیریت سایت از طریق راه های ارتباطی هماهنگ کنید.