مجموعه آموزشی پی استور - https://programstore.ir

لیست الگوریتم های فرا ابتکاری (متاهیورستیک) برای بهینه سازی

در این پست می خواهیم لیست الگوریتم های فرا ابتکاری (متاهیوریستیک) برای بهینه سازی را از ابتدا تاکنون را نمایش دهیم. اگر شما نیز بنا به دلایلی می خواهید یک الگوریتم مناسب فرا ابتکاری یا Metaheuristic برای حل مسئله خود انتخاب کنید بهتر است قبل از هر تحقیقی نگاهی به لیست الگوریتم های فرا ابتکاری داشته باشد.

مقدمه

در علوم کامپیوتر و بهینه‌سازی ریاضی [1]، الگوریتم‌های فراابتکاری یک فرآیند یا اکتشافی سطح بالاتر هستند که برای یافتن، تولید یا انتخاب یک اکتشاف (الگوریتم جستجوی جزئی) طراحی شده است که ممکن است راه‌حل مناسبی برای یک مسئله بهینه‌سازی، به ویژه با اطلاعات ناقص را ارائه دهد.

در اکثر الگوریتم‌های فراابتکاری زیرمجموعه‌ای از راه‌حل‌ها نمونه‌برداری می‌شود چون فضا یا بعد مسئله آنقدر بزرگ است که نمی‌توان آن‌ها را به طور کامل برشمرد یا به‌طور دیگری کاوش کرد. الگوریتم فراابتکاری ممکن است مفروضات نسبتاً کمی در مورد حل مسئله بهینه سازی داشته باشد و بنابراین ممکن است برای مسائل مختلف قابل استفاده باشد.

در مقایسه با الگوریتم‌های بهینه‌سازی و روش‌های تکراری، الگوریتم فراابتکاری تضمین نمی‌کند که بتوان یک راه‌حل بهینه سراسری را برای برخی از کلاس‌های مسائل پیدا کرد. بسیاری از فراابتکاری ها نوعی از بهینه سازی تصادفی را اجرا می کنند، به طوری که راه حل یافت شده به مجموعه متغیرهای تصادفی تولید شده وابسته است. در بهینه‌سازی ترکیبی [2]، با جست‌وجو در مجموعه بزرگی از راه‌حل‌های امکان‌پذیر، فراابتکاری اغلب می‌تواند راه‌حل‌های خوبی را با تلاش محاسباتی کمتر نسبت به الگوریتم‌های بهینه‌سازی، روش‌های تکراری یا اکتشافی ساده پیدا کند.

فهرست الگوریتم های فرا ابتکاری

در این بخش لیست الگوریتم های فرا ابتکاری از ابتدا تاکنون را به نمایش خواهیم گذاشت و نوع دسته بندی این الگوریتم ها همراه با سال انتشار و اگر فایل ها یا آموزش های مرتبطی در این زمینه وجود داشته باشد را برای شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

نام الگوریتماختصاردسته بندیدانلود مقاله اصلیسال ارائهموارد آموزش
الگوریتم شبیه ساز حرارتی
Simulated Annealing
الگوریتم SAمبتنی بر قوانین فیزیکدانلود مقاله (+) [3]1983مقاله آموزش الگوریتم SA [4]
الگوریتم جستجوی ممنوعه
Tabu Search
الگوریتم TSمبتنی بر همسایگیدانلود مقاله 1 (+) [5]
دانلود مقاله 2 (+) [6]
1989مقاله آموزش الگوریتم TS [7]
الگوریتم ژنتیک
Genetic Algorithm
الگوریتم GAمبتنی بر تکامل1992مقاله آموزش الگوریتم ژنتیک [8]
فیلم آموزش الگوریتم GA [9]
الگوریتم تکاملی
Evolutionary Algorithm
الگوریتم EAمبتنی بر تکامل1994
الگوریتم فرهنگی
Cultural Algorithm
الگوریتم CAمبتنی بر تکاملدانلود مقاله (+) [10]1994مقاله آموزش الگوریتم CA [11]
الگوریتم ازدحام ذرات
Particle Swarm Optimization
الگوریتم PSOمبتنی بر ازدحامدانلود مقاله (+) [12]1995مقاله آموزش الگوریتم PSO [13]
فیلم آموزش الگوریتم PSO [14]
الگوریتم تکاملی تفاضلی
Differential Evolution
الگوریتم DEمبتنی بر تکامل1995مقاله آموزش الگوریتم DE [15]
الگوریتم جستجوی متغیر محلی
Variable Neighborhood Search
الگوریتم VNSمبتنی بر حرکتدانلود مقاله (+) [16]1997مقاله آموزش الگوریتم VNS [17]
الگوریتم جستجوی محلی هدایت شده
Guided Local Search
الگوریتم GLSمبتنی بر حرکتدانلود مقاله (+) [18]1998
الگوریتم انتخاب کلونال
Clonal Selection Algorithm
الگوریتم CSAمبتنی بر تکامل2000
الگوریتم جستجوی هارمونی
Harmony Search
الگوریتم HSمبتنی بر تکامل2001
الگوریتم ممتیک
Memetic Algorithm
الگوریتم MAمبتنی بر تکامل2002
الگوریتم جستجوی محلی تکراری
Iterative Local Search
الگوریتم ILSمبتنی بر حرکت2003
الگوریتم کلونی زنبور عسل
Artificial Bee Colony
الگوریتم ABCمبتنی بر هوش جمعی2005مقاله آموزش الگوریتم ABC [19]
الگوریتم کلونی مورچگان
Ant Colony Optimization
الگوریتم ACOمبتنی بر هوش جمعی2006مقاله آموزش الگوریتم ACO [20]
الگوریتم روش بهینه سازی ازدحام ذرات
Glowworm Swarm Optimization
الگوریتم GSOمبتنی بر ازدحام2006
الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه
Shuffled Frog Leaping Algorithm
الگوریتم SFLAمبتنی بر هوش جمعی2006مقاله آموزش الگوریتم SFLA [21]
الگوریتم علف هرز مهاجم
Invasive Weed Optimization
الگوریتم IWOمبتنی بر زندگی گیاهان2006
الگوریتم رقابت استعماری
Imperialistic Competitive Algorithm
الگوریتم ICAاجتماعی-سیاسی2007مقاله آموزش الگوریتم ICA [22]
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی
Biogeography Based Optimization
الگوریتم BBOاجتماعی-سیاسی2008
الگوریتم کرم شب تاب
Firefly Algorithm
الگوریتم FAمبتنی بر هوش جمعی2008مقاله آموزش الگوریتم FA [23]
الگوریتم چکه آب‌های هوشمند
Intelligent Water Drops
الگوریتم IWDمبتنی بر ازدحام2008
الگوریتم میمون
Monkey Algorithm
الگوریتم MAمبتنی بر هوش جمعی2008
الگوریتم جستجوی فاخته
Cuckoo Search
الگوریتم CSمبتنی بر هوش جمعی2009
الگوریتم بهینه ساز جستجوی گروهی
Group Search Optimizer
الگوریتم GSOمبتنی بر ازدحام2009
الگوریتم جستجوی گرانشی
Gravitational Search Algorithm
الگوریتم GSAمبتنی بر قوانین فیزیکدانلود مقاله (+) [24]2009مقاله آموزش الگوریتم GSA [25]
الگوریتم برش کلید
Key Cutting Algorithm
الگوریتم KCA-2009
الگوریتم جستجوی شکار
Hunting Search
الگوریتم HSمبتنی بر ازدحام2009
الگوریتم بهینه سازی واکنش شیمیایی
Chemical Reaction Optimization
الگوریتم CROمبتنی بر فیزیک / شیمی2009
الگوریتم خفاش
Bat Algorithm
الگوریتم BAمبتنی بر هوش جمعی2010مقاله آموزش الگوریتم BA [26]
الگوریتم جستجوی سیستم شارژ شده
Charged System Search
الگوریتم CSSمبتنی بر فیزیک / شیمی2010
الگوریتم استراتژی عقاب
Eagle Strategy
الگوریتم ESمبتنی بر طبیعت2010
الگوریتم آتش بازی
Fireworks Algorithm
الگوریتم FWA-2010
الگوریتم بهینه سازی فاخته
Cuckoo Optimization Algorithm
الگوریتم COAمبتنی بر هوش جمعی2011
الگوریتم انتشار تصادفی جستجو
Stochastic Diffusion Search
الگوریتم SDS-2011
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری و آموزش
Teaching-Learning-Based Optimization
الگوریتم TLBOمبتنی بر رفتار اجتماعیدانلود مقاله (+) [27]2011مقاله آموزش الگوریتم TLBO [28]
فیلم آموزش الگوریتم TLBO [29]
الگوریتم بهینه سازی کلونی مبتنی بر باکتری
Bacterial Colony Optimization
الگوریتم BCO-2012
الگوریتم مگس میوه
Fruit Fly Optimization
الگوریتم FFO-2012
الگوریتم گروه میگوها
Krill Herd Algorithm
الگوریتم KHAمبتنی بر هوش جمعی2012
الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان مهاجر
Migrating Birds Optimization
الگوریتم MBOمبتنی بر ازدحام2012
الگوریتم چرخه آب
Water Cycle Algorithm
الگوریتم WCA-2012
الگوریتم جستجوی عقب گرد
Backtracking Search Algorithm
الگوریتم BSAمبتنی بر تکامل2013
الگوریتم حفره سیاه
Black Hole Algorithm
الگوریتم BHمبتنی بر فیزیک / شیمی2013
الگوریتم پژواک صدای دلفین
Dolphin Echolocation
الگوریتم DEمبتنی بر هوش جمعی2013
الگوریتم بهینه سازی مهاجرت حیوانات
Animal Migration Optimization
الگوریتم AMOمبتنی بر ازدحام2013
الگوریتم کشتل
Keshtel Algorithm
الگوریتم KAمبتنی بر طبیعت2014
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر عامل تشخیص بو
SDA Optimization Algorithm
الگوریتم SDAمبتنی بر هوش جمعی2014
الگوریتم تغذیه ریشه مصنوعی
Artificial Root Foraging Algorithm
الگوریتم ARFAمبتنی بر طبیعت2014
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جفت گیری زنبورهای بامبل
Bumble Bees Mating Optimization
الگوریتم BBMO-2014
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر ازدحام مرغ
Chicken Swarm Optimization
الگوریتم CSO-2014
الگوریتم بهینه سازی برخورد اجسام
Colliding Bodies Optimization
الگوریتم CBO-2014
الگوریتم بهینه سازی صخره‌های مرجانی
Coral Reefs Optimization Algorithm
الگوریتم CROA-2014
الگوریتم گرده افشانی گل‌ها
Flower Pollination Algorithm
الگوریتم FPAمبتنی بر گیاهان2014
الگوریتم بهینه سازی حرکت شعاعی
Radial Movement Optimization
الگوریتم RMO-2014
به کارگیری الگوریتم تصادفی
Seeker Optimization Algorithm
الگوریتم SOA-2014
الگوریتم میمون عنکبوتی
Spider Monkey Optimization
الگوریتم SMOمبتنی بر هوش جمعی2014
الگوریتم جلبک مصنوعی
Artificial Algae Algorithm
الگوریتم AAA-2015
الگوریتم جستجوی ابعادی تطبیقی
Adaptive Dimensional Search
الگوریتم ADS-2015
الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی
Artificial Fish Swarm Algorithm
الگوریتم AFSAمبتنی بر طبیعت2015مقاله آموزش الگوریتم AFSA [30]
الگوریتم بهینه سازی دلفین بینی بطری
Bottlenose Dolphin Optimization
الگوریتم BDOمبتنی بر طبیعت2015
الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی
Central Force Optimization
الگوریتم CFO-2015
الگوریتم کریکت
Cricket Algorithm
الگوریتم CA-2015
الگوریتم جستجوی فیل
Elephant Search Algorithm
الگوریتم ESAمبتنی بر هوش جمعی2015
الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری
Grey Wolf Optimizer
الگوریتم GWOمبتنی بر هوش جمعیدانلود مقاله (+) [31]2015مقاله آموزش الگوریتم GWO [32]
فیلم آموزش الگوریتم GWO [33]
الگوریتم جگوار
Jaguar Algorithm
الگوریتم JAمبتنی بر هوش جمعی2015
الگوریتم ازدحام ملخ
Locust Swarm Algorithm
الگوریتم LSAمبتنی بر ازدحام2015
الگوریتم بهینه سازی شعله پروانه
Moth-Flame Optimization
الگوریتم MFOمبتنی بر هوش جمعیدانلود مقاله (+) [34]2015مقاله آموزش الگوریتم MFO [35]
فیلم آموزش الگوریتم MFO [36]
الگوریتم بهینه ساز چند نظمی
Multi-Verse Optimizer
الگوریتم MVOمبتنی بر قوانین فیزیکدانلود مقاله (+) [37]2015مقاله آموزش الگوریتم MVO [38]
الگوریتم جستجوی فرکتال تصادفی
Stochastic Fractal Search
الگوریتم SFFمبتنی بر تکامل2015
الگوریتم جستجوی گرداب
Vortex Search Algorithm
الگوریتم VSAمبتنی بر فیزیک / شیمی2015
الگوریتم بهینه سازی موج آب
Water Wave Optimization
الگوریتم WWAمبتنی بر فیزیک / شیمی2015
الگوریتم بهینه سازی شیر مورچه
Ant Lion Optimizer
الگوریتم ALOمبتنی بر هوش جمعی2015
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر بوفالوهای آفریقایی
African Buffalo Optimization
الگوریتم ABOمبتنی بر ازدحام2015
الگوریتم جستجوی رعد و برق
Lightning Search Algorithm
الگوریتم LSAمبتنی بر فیزیک / شیمی2015
الگوریتم جستجو در سراسر مرحله
Across Neighborhood Search
الگوریتم ANSمبتنی بر تکامل2016
الگوریتم جستجوی کلاغ
Crow Search Algorithm
الگوریتم CSAمبتنی بر هوش جمعی دانلود مقاله (+) [39]2016مقاله آموزش الگوریتم CSA [40]
فیلم آموزش الگوریتم CSA [41]
الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر میدان الکترومغناطیسی
Electromagnetic Field Optimization
الگوریتم EFOمبتنی بر فیزیک / شیمی2016
الگوریتم عملیات مشترک
Joint Operations Algorithm
الگوریتم JOAمبتنی بر ازدحام2016
الگوریتم بهینه سازی شیر
Lion Optimization Algorithm
الگوریتم LOAمبتنی بر هوش جمعی2016
الگوریتم سینوس کسینوس
Sine Cosine Algorithm
الگوریتم SCAمبتنی بر قوانین فیزیکدانلود مقاله (+) [42]2016مقاله آموزش الگوریتم SCA [43]
الگوریتم جستجوی کلونی ویروس
Virus Colony Search
الگوریتم VCSمبتنی بر هوش جمعیدانلود مقاله (+) [44]2016مقاله آموزش الگوریتم VCS [45]
الگوریتم بهینه سازی وال یا نهنگ
Whale Optimization Algorithm
الگوریتم WOAمبتنی بر هوش جمعیدانلود مقاله (+) [46]2016مقاله آموزش الگوریتم WOA [47]
فیلم آموزش الگوریتم WOA [48]
الگوریتم گوزن قرمز
Red Deer Algorithm
الگوریتم RDAمبتنی بر هوش جمعی2016
الگوریتم بهینه سازی فوتوتروپیک
Phototropic Optimization Algorithm
الگوریتم POAمبتنی بر گیاهان2018
الگوریتم بهینه سازی کایوت
Coyote Optimization Algorithm
الگوریتم COAمبتنی بر ازدحام جمعی2018
الگوریتم جستجوی جغد
Owl Search Algorithm
الگوریتم OSAمبتنی بر هوش جمعی2018
الگوریتم جستجوی سنجاب
Squirrel Search Algorithm
الگوریتم SSAمبتنی بر هوش جمعی2018
الگوریتم بهینه ساز مهندسی اجتماعی
Social Engineering Optimizer
الگوریتم SEOاجتماعی-سیاسی2018
الگوریتم جستجوی آینده
Future Search Algorithm
الگوریتم FSAاجتماعی-سیاسی2019
الگوریتم بهینه سازی کلونی پنگوئن های امپراتور
Emperor Penguins Colony
الگوریتم EPCمبتنی بر ازدحام جمعیلینک مقاله (+) [49]2019مقاله آموزش الگوریتم EPC [50]
الگوریتم بهینه سازی تبادل حرارتی
Thermal Exchange Optimization
الگوریتم TEOمبتنی بر فیزیک / شیمی2019
الگوریتم بهینه سازی شاهین هریس
Harris Hawks Optimization
الگوریتم HHOمبتنی بر هوش جمعیدانلود مقاله (+) [51]2019مقاله آموزش الگوریتم HHO [52]
الگوریتم بهینه سازی سیاسی
Political Optimizer
الگوریتم POاجتماعی-سیاسیدانلود مقاله (+) [53]2020
الگوریتم بهینه ساز مبتنی بر پشته
Heap-Based Optimizer
الگوریتم HBOاجتماعی-سیاسیدانلود مقاله (+) [54]2020
الگوریتم هماهنگی رنگ
Color Harmony Algorithm
الگوریتم CHAمبتنی بر رنگدانلود مقاله (+) [55]2020
الگوریتم بهینه ساز رنگ تصادفی
Stochastic Paint Optimizer
الگوریتم SPOمبتنی بر رنگدانلود مقاله (+) [56]2020
الگوریتم بهینه سازی باران
Rain Optimization Algorithm
الگوریتم ROAبا الهام از طبیعتدانلود مقاله (+) [57]2020
الگوریتم ساخت اهرام جیزه
Giza Pyramids Construction
الگوریتم GPCبا الهام از باستاندانلود مقاله (+) [58]2020مقاله آموزش الگوریتم GPC [59]